بررسی یارانه در ایران

مطالب دیگر:
📃ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی📃ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی با روش کارت امتیازی متوازن📃ارزیابی کارایی عملکرد شرکتهای تعاونی مصرف در کشور📃پروپوزال بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت📃مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت📃بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت📃پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن📃مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن📃ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن📃پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن📃پروپوزال ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران📃مبانی نظری ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران📃ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران📃پرسشنامه ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران📃مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران📃پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای رویکرد ترکیبی DEA و شبکه عصبی📃مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای رویکرد ترکیبی DEA و شبکه عصبی📃ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای رویکرد ترکیبی DEA و شبکه عصبی📃ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه بر اساس الگوی تعالی EFQM📃پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه بر اساس الگوی تعالی EFQM📃ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت📃پروپوزال بررسی اثربخشی تنوع کاربرد کارتهای عابربانک در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک ها📃مبانی نظری بررسی اثربخشی تنوع کاربرد کارتهای عابربانک در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک ها📃بررسی اثربخشی تنوع کاربرد کارتهای عابر بانک در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک ها📃پرسشنامه بررسی اثربخشی تنوع کاربرد کارتهای عابر بانک در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک ها
تحقیق در حجم 12 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

حذف یارانه مصرف‌كننده:

عده‌اي از صاحبنظران اعتقاد دارند حذف یارانه يا افزايش قيمت محصولات كشاورزي در كوتاه مدت به كاهش قيمت موادغذائي و در بلندمدت مي‌انجامد. حذف یارانه (افزايش قيمتها) انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري و بكارگيري تكنولوژي نوين در توليد كشاورزي را بوجود خواهد آورد. بدين ترتيب حذف یارانه مصرفي در جهت افزايش توليد داخلي دركل نمي‌تواند هدف غيرمعقولي باشد.

حذف یارانه توليدكنندگان:

با توجه به ماهيت محصولات كشاورزي كه در مقابل نوسانات قيمت كم‌كشش و در معرض تغييرات جوي آسيب‌پذير مي‌باشد و با اين عنايت كه ايران يكي از واردكنندگان موادغذايي مي‌باشد پس پرداخت یارانه به خارج از كشور منتقل نمي‌شود و هرگونه حمايت حساب شده از توليد بمعني افزايش توليد و كاهش وابستگي به خارج مي‌باشد، هرگاه كليه حمايتها از توليد كالاهاي اساسي قطع شود هزينه‌ها افزايش و واردات بيشتر مي‌شود.
تنگناهاي موجود در نظام پرداخت یارانه در ايران

1- مشكلاتي كه به تبع نرخ‌هاي چندگانه ارز بوجود آمده است.

2- عدم انعكاس هزينه واقعي یارانه در حسابهاي ملي

3- مشكل مقايسه قيمتهاي داخلي با قيمتهاي جهاني كالاهاي مشمول یارانه

4- عدم وجود نظام بازبيني و ارزيابي پرداخت‌هاي یارانه

5- روند افزايش یارانه عاملي درجهت كسري بودجه ايران

6- نحوه تخصيص یارانه به گروههاي مختلف درآمدي.

نتيجه كلي:

الف- بدليل وجود تفاوت در توزيع درآمدها و هزينه‌ها در نواحي شهري و روستائي از يك طرف و استانهاي كشور از طرف ديگر و نيز عدم توزيع و اعمال اصولي سيستم یارانه درايران، ضرورت و لزوم بازنگري در سيستم یارانه كنوني و اعمال یارانه به نواحي محرومتر برحسب مورد و بررسي كليه جوانب ديگر حتمي است.

ب- اهداف سيستم یارانه ي بايد از قبل و براساس استراتژيهاي توسعه بگونه‌اي طراحي گردد كه دربلندمدت بطرف كاهش یارانه هاي مصرفي و درجهت جمايت اصولي از مباني توليدي و امكانات زيربناي داخلي سوق داده شود بطوريكه جامعه توان پرداخت آن را داشته باشد و بار مالي یارانه از هزينه‌هاي عمومي دولت حذف گردد.

ج- دركوتاه مدت بهرحال با بررسي اثرات تورمي، توزيع درآمدي خط فقر، كششهاي درآمدي و اهميت نسبي كالاي مورد بحث در بودجه خانوارها با طبقات درآمدي متفاوت مي‌توان كالاهاي حساستر و ضروري‌تر را از غيرضروري‌تر مورد شناساي قرارداده و سبستم یارانه ي كنوني را بطور بهينه اعمال نموده و گامي مؤثر درجهت القاي الگوي مصرفي متناسب با امكانات توليدي داخلي برداريم.

د- سياستها حمايتي دولت و سيستم‌هاي یارانه (قيمت‌گذاري) درجهت احياء و افزايش توليد در زمينه‌هاي كشاورزي و صنعتي هنگامي معقول بنظر مي‌رسد كه كشش قيمتي عرضه كالاهاي مربوط از صفر بزرگتر باشد يا به عبارتي كشش‌پذير باشد و در واقع نسبت به تغييرات قيمت از خود واكنش نشان دهند.

حذف یارانه مصرف‌كننده:

عده‌اي از صاحبنظران اعتقاد دارند حذف یارانه يا افزايش قيمت محصولات كشاورزي در كوتاه مدت به كاهش قيمت موادغذائي و در بلندمدت مي‌انجامد. حذف یارانه (افزايش قيمتها) انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري و بكارگيري تكنولوژي نوين در توليد كشاورزي را بوجود خواهد آورد. بدين ترتيب حذف یارانه مصرفي در جهت افزايش توليد داخلي دركل نمي‌تواند هدف غيرمعقولي باشد.

حذف یارانه توليدكنندگان:

با توجه به ماهيت محصولات كشاورزي كه در مقابل نوسانات قيمت كم‌كشش و در معرض تغييرات جوي آسيب‌پذير مي‌باشد و با اين عنايت كه ايران يكي از واردكنندگان موادغذايي مي‌باشد پس پرداخت یارانه به خارج از كشور منتقل نمي‌شود و هرگونه حمايت حساب شده از توليد بمعني افزايش توليد و كاهش وابستگي به خارج مي‌باشد، هرگاه كليه حمايتها از توليد كالاهاي اساسي قطع شود هزينه‌ها افزايش و واردات بيشتر مي‌شود.
تنگناهاي موجود در نظام پرداخت یارانه در ايران

1- مشكلاتي كه به تبع نرخ‌هاي چندگانه ارز بوجود آمده است.

2- عدم انعكاس هزينه واقعي یارانه در حسابهاي ملي

3- مشكل مقايسه قيمتهاي داخلي با قيمتهاي جهاني كالاهاي مشمول یارانه

4- عدم وجود نظام بازبيني و ارزيابي پرداخت‌هاي یارانه

5- روند افزايش یارانه عاملي درجهت كسري بودجه ايران

6- نحوه تخصيص یارانه به گروههاي مختلف درآمدي.

نتيجه كلي:

الف- بدليل وجود تفاوت در توزيع درآمدها و هزينه‌ها در نواحي شهري و روستائي از يك طرف و استانهاي كشور از طرف ديگر و نيز عدم توزيع و اعمال اصولي سيستم یارانه درايران، ضرورت و لزوم بازنگري در سيستم یارانه كنوني و اعمال یارانه به نواحي محرومتر برحسب مورد و بررسي كليه جوانب ديگر حتمي است.

ب- اهداف سيستم یارانه ي بايد از قبل و براساس استراتژيهاي توسعه بگونه‌اي طراحي گردد كه دربلندمدت بطرف كاهش یارانه هاي مصرفي و درجهت جمايت اصولي از مباني توليدي و امكانات زيربناي داخلي سوق داده شود بطوريكه جامعه توان پرداخت آن را داشته باشد و بار مالي یارانه از هزينه‌هاي عمومي دولت حذف گردد.

ج- دركوتاه مدت بهرحال با بررسي اثرات تورمي، توزيع درآمدي خط فقر، كششهاي درآمدي و اهميت نسبي كالاي مورد بحث در بودجه خانوارها با طبقات درآمدي متفاوت مي‌توان كالاهاي حساستر و ضروري‌تر را از غيرضروري‌تر مورد شناساي قرارداده و سبستم یارانه ي كنوني را بطور بهينه اعمال نموده و گامي مؤثر درجهت القاي الگوي مصرفي متناسب با امكانات توليدي داخلي برداريم.

د- سياستها حمايتي دولت و سيستم‌هاي یارانه (قيمت‌گذاري) درجهت احياء و افزايش توليد در زمينه‌هاي كشاورزي و صنعتي هنگامي معقول بنظر مي‌رسد كه كشش قيمتي عرضه كالاهاي مربوط از صفر بزرگتر باشد يا به عبارتي كشش‌پذير باشد و در واقع نسبت به تغييرات قيمت از خود واكنش نشان دهند.